Hoppa till sidans innehåll

Dagordning årsmöte 20180926


Dagordning årsmöte 2018-09-26 Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala org. Nr. 817601-0836

 

 1. Val av mötesordförande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsperson och rösträknare
 6. Föredragning av styrelsens berättelse (Verksamhetsberättelse)
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Redovisning av verksamheten inom föreningens dotterbolag, dess årsbokslut samt revisionsberättelser
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande den tid revisionen avser
 10. Fastställande av verksamhetsplan respektive utgifts- och inkomststat för kommande verksamhetsår
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Behandling av styrelsens förslag, övriga frågor/förslag och i rätt tid inkomna motioner
 13. Val samt fyllnadsval av
  1. ordförande i styrelsen (varje år)
  2. två ordinarie ledamöter period om 2 år
  3. två suppleanter i klubbstyrelsen period 1 år (varje år)
  4. revisor och revisorssuppleant 1 år
  5. valberedning (varje år)
  6. företrädare för föreningens aktier vid bolagsstämma i Fyrisfjädern AB
  7. övriga val
 14. Årsmötet avslutas
Uppdaterad: 22 AUG 2018 16:47 Skribent: Erik Jonzon
Epost: Adressen Gömd

 

018 - 23 23 33

 


   

 

@fyrisfjadern

@fyrisfjadern


 


Huvudsponsor

 

Arena Sponsor

Upplands Boservice


 Övriga partners


Idrottens Bingo


 

Postadress:
Fyrisfjädern BMK Uppsala - Badminton
Badmintonstigen 1
75333 Uppsala

Besöksadress:
Badmintonstigen 1
75333 Uppsala

Kontakt:
Tel: +4618232333
E-post: This is a mailto link