Hoppa till sidans innehåll

Påminnelse om Årsmöte 2020 23 september kl 18:30

15 SEP 2020 19:31
Påminner om kallelse till årsmöte i Fyrisfjädern Badmintonklubb onsdag 23 september kl 18:30.
Kom och ta del av verksamheten, planerna för kommande år. Mötet är Corona- anpassat och föranmälan krävs max 40 personer.
 • Skapad: 15 SEP 2020 19:31

Kallelse till årsmöte i Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala 

Datum: onsdagen den 23 september 2020

Tid: klockan 18.30 i Fyrisfjäderns café

På grund av Corona har vi ett max antal deltagare om 40 personer – föranmälan ska ske till Ordförande Erik Jonzon This is a mailto link eller i receptionen på Anmälningslista.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i receptionen fr.o.m. 18 september.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller minst 12 år;
 • att medlemskap har beviljats före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats före årsmötet.

Även hedersmedlem har rösträtt på årsmötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Dagordning årsmöte 2020-09-23 Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala org. Nr. 817601-0836

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret samt föredragning av Fyrisfjädern AB’s verksamhet
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val samt eventuella fyllnadsval av
  1. ordförande i styrelsen (varje år)
  2. två ordinarie ledamöter (varje jämnt år)
  3. två suppleanter till ordinarie ledamöter (varje år)
  4. revisor och revisorssuppleant (varje år)
  5. valberedning (varje år)
  6. minst två, högst tre, företrädare för föreningens aktier vid bolagsstämman i Fyrisfjädern      AB
  7. övriga val
 1. Årsmötet avslutas

 Välkomna!

//Fyrisfjädern Styrelse

Skribent: Erik Jonzon
E-post: Adressen Gömd

 

018 - 23 23 33

 


   

 

@fyrisfjadern

@fyrisfjadern


 

 

 


Arena Sponsor

Upplands Boservice


Övriga partners

Klicka här


Idrottens Bingo


 

Postadress:
Fyrisfjädern BMK Uppsala - Badminton
Badmintonstigen 1
75333 Uppsala

Besöksadress:
Badmintonstigen 1
75333 Uppsala

Kontakt:
Tel: +4618232333
E-post: This is a mailto link