Allmänna villkor

Medlemskap

Obligatorisk medlemskap i föreningen Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala krävs för att boka och spela i Upplands Boservice Arena. Föreningen äger sin egen hall Upplands Boservice Arena med 18 badmintonbanor och finansieras till huvuddelen av medlemmar, ban- och halluthyrning och ett gott samarbete med näringslivet. För att få hyra bana eller spela i hallens verksamhet behöver man vara minst Medlem BAS – läs mer om medlemskap här.

Bokning

All bokning av träningstillfällen sker i första hand via MyCourt där även betalning kan genomföras.

I andra hand kontaktar ni receptionen 018-23 23 33

Anmälan före spel krävs för att öppna bana för spel och påslagen belysning

Då hallens belysning är kopplad till bokningssystemet krävs anmälan i Service centret vid ankomst d.v.s. innan påbörjat spel.

Belysningen kan då tändas tidigast 5 minuter före bokad och betald speltid och släcks 5 min efter bokningstidens slut.

Är du försenad mindre än 10 minuter kopplas belysningen på när du anmält din ankomst. Efter 10 minuter släpps bokningen till andra i bokningskön.

Betalning

Betalning av bokade banor sker antingen direkt i samband med on-line bokning via MyCourt eller i Service centret vid ankomst till hallen.

Vi godtar de vanligaste bank & kreditkorten, Swish och kontanter.

Enskilda träningstillfällen betalas vid träningstillfället.

För att utnyttja termins- och säsongsrabatter krävs att du tecknar ett avtal för antingen en termin eller hela säsongen. Du kan välja att betala hela summan på en faktura eller dela upp den per kvartal.

Prova-på avgiften betalas vid ditt träningstillfälle.

Frånvaro – avbokningar

Abonnenter – du måste avboka minst 6 timmar innan ditt speltillfälle för att få tiden tillgodo. Tillgodotiderna gäller under pågående abonnemangssäsong (d.v.s. från andra måndagen i augusti till midsommar året där på). Ej nyttjade tillgodotider förfaller vid midsommar.

Bokad bana är reserverad 10 minuter efter påbörjad tid. Om ingen anmälan om spel påbörjats inom 10 minuter släpps banan för att kunna bokas av andra spelare.

Deltar du i gruppträning meddelar du frånvaro direkt till ansvarig tränare.

Terminsbokad träning

Råkar du vara sjuk eller inte kan närvara vid träningstillfället betalas ingen avgift tillbaka och du kan inte skjuta över träningstillfällen till annan termin. Terminsavgiften gäller för alla träningstillfällen. Du kan inte heller pausa ditt terminsdeltagande.

Medlems- och spelinformation Infoping

Fyrisfjädern använder Infoping för att på ett effektivt sätt informera alla medlemmar med viktig information och förändringar i träningar mm. Du registrerar dig enkelt första gången du tränar. Ladda ner appen från antingen Google Play eller Apple Appstore.