Arbetskommittéer

Våra arbetskommittéer

Vi har behov av ännu fler med kompetens, erfarenhet och arbetsvilja i våra kommittéer. Vill du vara med och arbeta i någon kommitté så kontakta Verksamhetsansvarig eller någon du känner i kommittén. Läs mer nedan.

Våra arbetskommittéer

Kommunikations- och mediakommittéen

Sport
kommittén

Fastighets
kommittén

Marknads
kommittén

Övergripande om kommittéer

För att genomdriva föreningens verksamhetsplan för varje år samt den långsiktiga visionen så krävs det fler personer som deltar i arbetet. Detta för att både ge mer arbetskapacitet men även mer kunskap, erfarenhet och kreativitet till föreningens arbete samt undvika en toppstyrning av verksamheten och då minska sårbarheten inom föreningen.

Dessa kommittéer är en del i föreningens organisation och leds av verksamhetschefen som får sitt uppdrag från styrelsen. Arbetsbeskrivning för varje kommitté ansvarar Verksamhetsansvarig för med stöd av Styrelsen. En kommitté kan givetvis arbeta tillsammans med en anställd i organisationen (exempel Marknadsansvarig).

Notera att varje kommitté även kan förändra sin arbetsbeskrivning i samråd med Verksamhetsansvarig. Detta för att öka kreativiteten och kanske även motivationen hos personerna som gör jobbet.

Kommittéer får ej förväxlas med exempelvis vissa event eller tävlingar, utan är något som drivs löpande år efter år.

Varje kommitté bör ha 3–5 personer varav en sammankallande person som även ansvarar för att redogöra och kommunicera resultat från arbetet samt även en möjlighet att rekrytera nya personer till kommittén.

Personer kan ha vissa kompetenser som gör att de arbetar endast med begränsade aktiviteter inom visst område. (exempel: linjedomaransvarig vid tävlingar, sponsring, hemsida, elektriker-arbete eller IT-arbete)

Styrelsen har ansvar enligt styrelseinstruktionen där främst personal, ekonomi, verksamhetsplan, vision och mål för verksamheten är viktiga områden. Men en styrelsemedlem kan visst vara med i en kommitté också.

Marknadskommittéen

 • Arbeta med Marknadsansvarig person med:
 • Sponsring/Partnerskap
 • Få in nya abonnenter och strötimmar
 • Frukostklubben

Kommunikations- och Mediakommittéen

 • Nära samarbete med Marknads-kommittén
 • Media (UNT…)
 • Hemsida och andra sociala medier

Hall/fastighetkommittéen

 • Underhållsplan för hallen och övrig fastighet
 • Driva planerat arbete enligt underhållsplan

Event och arrangemangkommittén – (Ännu ej startad)

 • Egna event och tävlingar (Badmintonligan, SGP, SM, Swedish Junior, Swopen, Klubb-jubileum, Klubbtävlingar, KM, …)

Sportkommittén

Notera att Sportchef och Chefstränare är ansvariga för träningsverksamheten. Sportchefen är ansvarig för A-laget. Sports-kommittén ansvarar för att tillsammans med tränarna driva:

 • Vuxenkurser
 • Badmintonläger
 • Klubbtävlingar (resor)
 • Utveckla arbetet med Parabadminton och andra verksamheter inom klubbens mål och vision
 • Tjejsatsning
 • Tränarorganisation och tränarrollen
 • Klubbträningarna
 • Bredd inom alla träningsgrupperna och av spelare som representerar klubben på tävlingar, även de som inte satsar helhjärtat på badminton