Tävlingsgrupper

Våra tävlingsgrupper

Tävlingsgrupperna är indelade i 4 steg från T1-T4. Över T4 har vi även TJE – Träning Junior Elit. Till dessa grupper kan man endast bli placerad av huvudtränarna i klubben

Träningsgrupperna

Tävlingsgrupperna är indelade i 4 steg från T1-T4. Över T4 har vi även TJE – Träning Junior Elit. Till dessa grupper kan man endast bli placerad av ungdomsansvariga/huvudtränarna i klubben. Grupperna är för det mesta åldersindelade. Oftast går man stegvis genom grupperna från 1-4, men de är mer anpassningsbara och förflyttningar kan ske enligt tränarnas rekommendationer. Fler träningstillfällen ges ut. Dessa spelare förväntas hjälpa till när klubben arrangerar egna tävlingar/event.

T1: Tävlingsförberedande grupp. Cirkus årskurs 1-5. Denna grupp är ofta första steget efter badmintonskola. Tränar 3 gånger i veckan, måndagar 16-17:00, tisdagar 15:30-16:30 och torsdagar 16-17:00. Fokus är racket och fotarbetsteknik samt grundläggande taktik i matchspel. Spelarna förbereds även för tävlingsspel och lär sig hur man agerar rätt som tränings och tävlingsspelare enligt vår värdegrund.

T2: Tävlingsförberedande grupp. Cirkus årskurs 5-8. Denna grupp kan vara första steget efter badmintonskola, men spelare från T1 som tar nästa steg i tävlingsgrupptrappan hamnar oftast här. Tränar 3 gånger i veckan, onsdagar 16-17:00, fredagar 16-17:00 och lördag 13-14:00. Fokus är detsamma som i T1, men träningarna ligger på lite högre nivå och är mer inriktade på matchspel.

T3: Tävlingsförberedande grupp. Cirkus årskurs 8-gymnasium. Denna grupp kan vara första steget efter badmintonskola (tonårsgrupp), men spelare från T2 som tar nästa steg i tävlingsgrupptrappan hamnar oftast här. Tränar 3 gånger i veckan, onsdagar 16-17:00, torsdagar 16-17:00 och söndagar 13-14:00. Fokus är detsamma som i T2, men träningarna ligger på lite högre nivå.

T4: Tävlingsgrupp. Cirkus årskurs 8-gymnasium. Tävlingsspel uppmuntras och vi ser gärna att spelarna som flyttas upp hit är sugna och redo att tävla utanför Uppsala. Spelare i T4 besitter en högre förståelse för matchspel och teknik. De ska alltså kunna utföra alla grundslag och genomföra övningar på en högre nivå. Högre krav på träningsnärvaro och engagemang. Tränar 3 gånger i veckan, onsdagar 17-18:30, fredagar 17-18:30 och lördagar 13-14:00.

TJE: Fyrisfjäderns ungdomselit. Gruppen är ej åldersindelad. Spelarna ska hålla jämlik klass med Sveriges bästa ungdomar i deras ålder. Tävlande ligger som en grund för träningsuppläggen och är av hög förväntan på spelarna. Träningarna anpassas utefter spelarnas ålder och förmåga, men alla spelarna besitter högsta möjliga grundkunskap inom teknik och matchtaktik. Hög närvaro är obligatorisk. Tränar 3 gånger i veckan, måndagar 17-18:30, tisdagar 16:30-18:00 och torsdagar 17-19:00.