Ungdoms- och tävlingsgrupper

Våra ungdoms- och tävlingsgrupper

Tävlingsrupperna är indelade i 4 steg från T1-T4. Över T4 har vi även TJE – Träning Junior Elit. Till dessa grupper kan man endast bli placerad av huvudtränarna i klubben

Ungdomsgrupperna

Ungdomsgrupperna är indelade i fortsättningsgrupp, T1-T4 och TJE (Träning Junior Elit). Som utgångspunkt är grupperna åldersindelade. Klubbens ungdomsansvariga/huvudtränarna tar ut spelarna till dessa grupper. Oftast går man stegvis genom grupperna från fortsättningsgrupp till T1-T4 men de är mer anpassningsbara och förflyttningar kan ske enligt tränarnas rekommendationer. Antalet träningstillfällen kan öka genom systemet allt efter grupptillhörighet.

Fortsättningsgrupp: Fortsättningsgruppen tränar 2 gånger i veckan, måndagar och torsdagar 16:00-17:00 på Fyrisfjädern. Gruppen är till för de som tränat 2 terminer eller mer. Träningen är mer badmintoninriktad så det läggs mer tid på teknik, taktik och matchfokuserande övningar. Därför så passar gruppen de som är ute efter utvecklande träningar samt har ett starkt badmintonintresse.

T1: Tävlingsförberedande grupp. Cirkus årskurs 1-5. Denna grupp är ofta första steget efter Fortsättningsgruppen. Tränar 3 gånger i veckan, måndagar 16-17:00, tisdagar 15:30-16:30 och torsdagar 16-17:00. Fokus är racket och fotarbetsteknik samt grundläggande taktik i matchspel. Spelarna förbereds även för tävlingsspel och lär sig hur man agerar rätt som tränings- och tävlingsspelare enligt vår värdegrund.

T2: Tävlingsförberedande grupp. Cirkus årskurs 5-8. Denna grupp kan vara första steget efter Fortsättningsgruppen, men spelare från T1 som tar nästa steg i tävlingsgrupptrappan hamnar oftast här. Tränar 3 gånger i veckan, onsdagar 16-17:00, fredagar 16-17:00 och lördag 13-14:00. Fokus är detsamma som i T1, men träningarna ligger på lite högre nivå och är mer inriktade på matchspel.

T3: Tävlingsförberedande grupp. Cirkus årskurs 8-gymnasium. Denna grupp kan vara första steget efter badmintonskola (tonårsgrupp), men spelare från T2 som tar nästa steg i tävlingsgrupptrappan börjar ofta här. Tränar 3 gånger i veckan, onsdagar 17-18:30, torsdagar 17-18:00 och söndagar 13-14:30. Fokus är detsamma som i T2, men träningarna ligger på lite högre nivå.

T4: Tävlingsgrupp. Cirkus årskurs 8-gymnasium. Tävlingsspel uppmuntras och vi ser gärna att spelarna som flyttas upp hit är sugna och redo att tävla utanför Uppsala. Spelare i T4 besitter en högre förståelse för matchspel och teknik. De ska alltså kunna utföra alla grundslag och genomföra övningar på en högre nivå. Högre krav på träningsnärvaro och engagemang. Tränar 3 gånger i veckan, onsdagar 17-18:30, fredagar 17-18:30 och lördagar 13-14:00.

TJE: Fyrisfjäderns ungdomselit. Gruppen är ej åldersindelad. Spelarna håller jämlik klass med Sveriges bästa ungdomar i deras ålder. Samtliga spelare tävlar regelbundet och deltar på MJT eller SJT. Träningarna anpassas utefter spelarnas ålder och förmåga, men alla spelarna besitter högsta möjliga grundkunskap inom teknik och matchtaktik. Tränar 3 gånger i veckan, måndagar 17-18:30, tisdagar 16:30-18:00 och torsdagar 17-19:00.