Medlem

Bli medlem i Sveriges mest framgångsrika badmintonförening nu!

Som medlem i Fyrisfjädern stödjer du hela vår verksamhet, från barn och ungdomsverksamhet, paraverksamhet till elitverksamhet och integration. Vi är till för alla.

Medlemskapet ger dig dessutom en möjlighet att spela och delta i föreningens olika sportsliga verksamheter samt om du vill, påverka hur verksamheten ska bedrivas.

Du väljer själv omfattningen av ditt medlemskap, vi erbjuder olika medlemsformer samt olika förmåner.

Medlemskapet gäller 1 juli till 30 juni året efter.

Alla är välkomna till vår förening oavsett kön, ålder eller härkomst. Vi verkar för ett bättre Uppsala.

Föreningen äger sin egen hall Upplands Boservice Arena med 18 badmintonbanor och finansieras till huvuddelen av medlemmar, ban- och halluthyrning och ett gott samarbete med näringslivet. För att få hyra bana eller spela i hallens verksamhet behöver man vara Medlem BAS. Se medlemsmatris.

Är du pensionär eller student har du rabatt på priset för banbokning eller speciella erbjudanden. På själva medlemskapet finns ingen rabatt för denna kategori.

De som är anmälda till vår regelbundna klubbträning som badmintonskola, ungdom, senior eller veteran med målet att tävla för klubben som licensierad spelare gäller ett speciellt medlemskap. Det faktureras i samband med terminsavgiften för badmintonskola respektive klubbträning.

Då du anmäler dig ingår medlemskapet BAS för innevarande säsong. Du kan enkelt uppgradera dig till Medlem PLUS om du vill för att erhålla flera förmåner. 

Medlemskapet gäller 1 juli till 30 juni året därpå. Blir du medlem under maj eller juni gäller medlemskapet till 30 juni året därpå.

Som en sann ambassadör har du svårt att välja någon annan medlemsform. Här erbjuder vi flera förmånliga erbjudanden som ett fritt årskort till alla SBL hemmamatcher, olika rabattpaket, medlemsparkering till förmånligt pris samt öppnar dörren för flera andra olika tjänster och erbjudande löpande.

För att ta del av våra kurser erbjudanden krävs Medlemskap minst BAS. 

Ditt barn blir medlem i och med anmälan till badmintonskolan. Du som förälder kan välja att stödja föreningen genom att bli Medlem FÖRÄLDER. Du kan få information om badmintonskolan och planerade tävlingar eller träningar. Du behöver inte bli medlem själv. Har du flera barn samlas de under din egen användarprofil på din medlemsprofil i Sportadmin. Detta förutsatt att du angivit dig själv som målsman vid anmälan. Inloggning sker via Sportadmin App. 

Då lönar sig ett Medlemskap Familj – hela familjen samlas under ett gemensamt medlemskap och ni kan alla ta del av föreningens erbjudanden och förmåner.

I första hand hanterar du ditt medlemskap och betalar din medlemsavgift själv via länken här. Självfallet hjälper vi dig även i hallen i vårt Service Center. 

Via Sportadmin hanterar du ditt medlemskap – där får du påminnelse om ditt medlemskap behöver förnyas. Vissa kurser eller anmälningar ställer krav på medlemskap hela säsongen och då uppmanas man att förnya sitt medlemskap.

Alla måste lösa nytt medlemskap per säsong från enligt beslut från föreningens årsmötet. Detta gäller även abonnenter. Alla som spelar i hallen ska ha löst minst medlemskap BAS för spel. Detta gäller även de som är medspelare på en bokad tid.

Parkeringen för medlemmar erbjuds vissa medlemskapsformer men du är inte garanterad en plats. Först till kvarnprincipen gäller och vid vissa evenemang i hallen bör du komma i god tid för att få en plats. Är det fullt finns flera parkeringar i området. Dessa sköts av Fyrishov och där erlägger du anvisad avgift. Det finns även möjlighet att betala med mobilen på Fyrishovs parkeringar. 

Parkering kostar 150kr extra – erbjuds i mån av plats och P-plats kan ej garanteras på Medlemsparkeringen alla tider. Kan endast köpas av alla medlemskap utom BAS enl matris.

Vid banhyra: Barn upp till 12 år som ej är med i Badmintonskola eller tävlingsverksamhet behöver ej medlemskap. Medföljande målsman/vuxen behöver dock lägst medlem BAS.

Värden inom parantes gäller produktens eller tjänstens värde ex (300kr).