Extra insatt årsmöte!

Extra årsmöte hölls 20 juni 2023 i Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala

På mötet avhandlades det förslag som styrelsen lagt om justerad medlemsavgift för kommande säsong 2023/2024.

”Fyrisfjäderns styrelse föreslår en höjning av den årliga medlemsavgiften för ”Basmedlem”. Avgiften har legat på 49 kronor sedan 2016.

Styrelsen föreslår, att medlemsavgiften för ”Basmedlem” höjs till 149 kronor per säsong. Styrelsen motiverar höjningen med ökade kostnader för föreningen. Styrelsen kommer presentera förslaget på det extra årsmötet. I medlemskapet erhåller medlemmen en rabatt om 10% vid ett köp i Shopen (gäller ej Cafévaror).

Säsongen börjar 1 juli och avslutas 30 juni året efter.

Styrelsen föreslår även en ny medlemsform som syftar till att erbjuda privatpersoner att stötta föreningen ekonomiskt. Fyrisfjäderns vänner föreslås bli en ny medlemsform som ej ger rätt till spelrätt och erhåller ingen rösträtt i föreningen. Årsavgiften föreslås till 2500kr. 

Övriga medlemskap förslår styrelsen lämnas orörda.

Badmintonligan entré kommande säsong – Plusmedlemmar, Badmintonskolan, Fyrisfjäderns Vänner samt Ständig medlem ingår fri entré i seriespelet. SM finalen ingår ej.

Från och med 1 juli höjs även Medlemsparkeringens avgift till att anpassas till området Fyrishov. Ny avgift blir per termin 495kr per bil. (Basmedlem är den kategori som ej kan köpa Medlemsparkering)”

Beslut

På det extra årsmötet den 20 juni beslutades enhälligt att bifalla Styrelsens förslag om en justering av medlemsavgiften.

/Ordförande Erik Jonzon

Nästa årsmöte kommer håller den 28 september. Mer info kommer senare.