Kallelse till extra årsmöte 20 juni 2023

Kallelse till extra årsmöte i Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala org nr: 817601-0836

Med anledning av att Styrelsen vill justera medlemsavgifter inför kommande säsong 2023-2024 hålls ett extra årsmöte med föredragning av styrelsen samt för beslut om nya medlemsavgifter ska gälla från 1 juli 2023.

Datum: 2023-06-20

Tid: 17:00-18:00

Plats: Fyrisfjädern Café 

  1. Fastställande av röstlängd för mötet
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
  5. Fastställande av föredragningslista
  6. Förslag på nya medlemsavgifter från 1 juli 2023 – styrelsens förslag presenteras
  7. Fastställande av nya medlemsavgifter
  8. Mötet avslutas

Uppsala 2023-05-30

//Styrelsen

Kompletterande information

Med anledning av kallelsen till extra årsmöte den 20 juni kl. 17.00-18.00 gällande nya medlemsavgifter kommer härmed underlag för förslag.

Fyrisfjädern föreslår en höjning av den årliga medlemsavgiften för ”Basmedlem”. Avgiften har legat på 49 kronor sedan 2016.

Styrelsen föreslår, att medlemsavgiften för ”Basmedlem” höjs till 149 kronor per säsong. Styrelsen motiverar höjningen med ökade kostnader för föreningen. Styrelsen kommer presentera förslaget på det extra årsmötet. I medlemskapet erhåller medlemmen en rabatt om 10% vid ett köp i Shopen (gäller ej Cafévaror).

Säsongen börjar 1 juli och avslutas 30 juni året efter.

Styrelsen föreslår även en ny medlemsform som syftar till att erbjuda privatpersoner att stötta föreningen ekonomiskt. Fyrisfjäderns vänner föreslås bli en ny medlemsform som ej ger rätt till spelrätt och erhåller ingen rösträtt i föreningen. Årsavgiften föreslås till 2500kr. 

Övriga medlemskap förslår styrelsen lämnas orörda.

Badmintonligan entré kommande säsong – Plusmedlemmar, Badmintonskolan, Fyrisfjäderns Vänner samt Ständig medlem ingår fri entré i seriespelet. SM finalen ingår ej.

Från och med 1 juli höjs även Medlemsparkeringens avgift till att anpassas till området Fyrishov. Ny avgift blir per termin 495kr per bil. (Basmedlem är den kategori som ej kan köpa Medlemsparkering)

Se bifogat sammanställning av förslaget i matrisform.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Genom 

Erik Jonzon

Ordförande