Marknadskommittén

Marknadskommittén

För att möta föreningens verksamhetsplan för varje år samt den långsiktiga visionen så krävs arbete med såväl marknadsföring av klubbens verksamhet som arbete med att få in sponsorer och Partners – stora som små.

Det skall finnas en marknadsplan som underlag i arbetet.

Om marknadskommittén

Marknads-kommittén och Kommunikation och Media-kommittén bör ha nära samarbete då de har mycket gemensamt.

Kommittén ansvarar för:

 1. Kontinuerlig uppdatering av marknadsplanen.
 2. Ta fram Produktblad
 3. Aktivt stödja Marknadsansvarig i arbetet med att identifiera och bearbeta sponsorer (gamla, nya och aktiva). 
 4. Aktivt arbeta med såväl marknadsföring som sponsring och Partnerskap i samband med de event och arrangemang som klubben deltar i.

Tidsplan och resurser

 1. Tidsplanen är främst anpassad till den Verksamhetsplan som årsmötet fastställer, men har även den långsiktiga mål och visionen i åtanke.
 2. Sammankallande är Marknadsansvarig
 3. Resurser bör vara personer som kan bidra i arbetet med sponsorer, partners, idéer för marknadsföring generellt m.m.
 4. Givetvis kan även andra personer delta i arbetet efter överenskommelse. Man behöver inte vara medlem i en kommitté för att bidra i arbetet.
 5. Resurser i kommittén är:
  1. Kim Knudsen (Verksamhetschef och Marknadschef)
  2. Martina Melander – sammankallande 

Arbetsformer

 1. Främst Verksamhetsplanen samt Marknadsplanen är input till de aktiviteter som genomdrivs och följs upp
 2. Arbetet planeras och genomdrivs av kommittén genom regelbundna arbetsmöten där de själva tar ansvar för vilka aktiviteter som krävs
 3. Arbetet ska dokumenteras så att det framgår vad som är gjort och vad som är planerat att göras
 4. Arbetet rapporteras och kommuniceras av Marknadsansvarig till såväl Verksamhetsansvarig som Styrelsen.

Resurser i kommittéen

Martina Melander

Kim Knudsen

Läs mer om våra arbetskommittéer

Kommunikations- och mediakommittén

Sport
kommittén

Fastighets
kommittén

Marknads
kommittén