Sportkommittén

Sportkommittén

För att möta föreningens verksamhetsplan för varje år samt den långsiktiga visionen så krävs arbete med att kontinuerligt utveckla klubbens verksamhet såväl internt som externt inom det sportsliga området.

Om sportkommittén

Sportkommittén måste ha nära samarbete med sportchef och tränarna då den i stort ska både stödja och vara med att utveckla det sportsliga inom klubben.

Notera att Sportchef och Chefstränare är ansvariga för träningsverksamheten. Sportchefen är ansvarig för A-laget. Sportkommittén kan med sin gemensamma kompetens och erfarenheter tillsammans med tränarna driva och utveckla vissa utvalda områden som gruppen gemensamt kommer överens om.  

Kommittén ansvarar för:

 1. Jobba fram olika förslag till hur klubben ska kunna utvecklas inom det sportsliga området. Exempel på dessa områden kan vara:
 • Vuxenkurser
 • Badmintonläger
 • Klubbtävlingar (resor)
 • Utveckla arbetet med Parabadminton och andra verksamheter inom klubbens mål och vision
 • Tjejsatsning
 • Tränarorganisation och tränarrollen 
 • Klubbträningarna
 • Bredd inom alla träningsgrupperna och av spelare som representerar klubben på tävlingar, även de som inte satsar helhjärtat på badminton
 1. De olika förslagen kan vara initierade från verksamhetsplanen, klubbens vision eller från kommitteen direkt. 
 2. Det bör finnas en dokumenterad lista över förslag till områden som kommittén vill arbeta med (Sportkommitténs arbetslista). Denna lista kan sedan behöva prioriteras även med input från verksamhetschef, tränare och i vissa fall styrelsen. (Förslagen bör dokumenteras med mål och syfte (Varför), förslaget (Vad) och ev. Hur, När och Vem)
 3. Beslutade förslag kan med fördel kommuniceras på hemsida eller annat forum för att även förstärka känslan av att klubben kontinuerligt utvecklas (görs i samarbete med Media och Kommunikationskommittén) och öka intresset för att jobba i klubben
 4. Kommittén förväntas inte att själva genomföra de förslag som tas fram och beslutas, men kan givetvis deltaga för att nå bästa resultat

Tidsplan och resurser

 1. Tidplan för när förslagen jobbas fram görs av kommittén baserat på främst resurs-underlaget både inom kommittén och andra som deltar i de olika arbetsinsatserna
 2. Man behöver inte vara medlem i sportkommittén för att delta i de olika arbetsområdena som initierats. Givetvis kan personer komma in för punkt-insatser där de både kan bidra med kompetens, erfarenhet, idéer och intresse
 3. Resurser i kommittén är:
  1. Daniel Gholiof – sammankallande och rapporterande till styrelsen
  2. Kim Knudsen (Verksamhetschef och sportchef) 
  3. Mats Gustafsson
  4. Paniz Yousefi
  5. Tränare kallas vid behov

Arbetsformer

 1. Sportkommitténs arbetslista är det gemensamma dokumentet som hålls uppdaterat av kommitteen.
 2. Arbetet planeras och genomdrivs av sportkommittén genom regelbundna arbetsmöten där de själva tar ansvar för vilka aktiviteter som tas tag i enligt Sportkommitténs arbetslista
 3. För de olika specifika förslagen som arbetas fram kan dessa diskuteras och dokumenteras på kommittémöten och/eller separata arbetsmöten för respektive område
 4. Arbetet rapporteras och kommuniceras av utsedd person till såväl Verksamhetsansvarig som Styrelsen.
 5. Förslag: Kommitteen träffas varannan månad med fokus på genomgång och uppdatering av Sportkommitténs arbetslista. Mötena kan vara 1 till max 2 timmar beroende på agendan. De olika förslagen till arbetsaktiviteter genomförs inom respektive arbetsgrupp.

Resurser i kommittéen

Paniz Yousefi

Kim Knudsen

Mats Gustafsson

Daniel Gholiof

Läs mer om våra arbetskommittéer

Kommunikations- och mediakommittén

Sport
kommittén

Fastighets
kommittén

Marknads
kommittén