Kommunikations- och mediakommittén

Kommunikations- och mediakommittén

För att möta föreningens verksamhetsplan för varje år samt den långsiktiga visionen så krävs arbete med såväl marknadsföring av klubbens verksamhet såväl internt som externt.

Om kommunikations- och mediakommittén

Marknadskommittén och Kommunikation- och Mediakommittén bör ha nära samarbete då de har mycket gemensamt.

Kommittén ansvarar för:

 1. Ta fram och underhålla en Kommunikationsplan (se separat dokument)
 2. Kontinuerlig uppdatering av hemsida. Detta görs i samråd med övriga verksamheter inom klubben.
 3. Kontinuerlig uppdatering av information på monitorer och annat i hallen. Detta görs i samråd med övriga verksamheter inom klubben.
 4. Aktivt arbeta med kommunikation i samband med de event och arrangemang som klubben deltar i.
 5. Planera för och arbeta för att öka klubbens synlighet i media (UNT, Radio Uppland, TV4, Facebook etc.)
 6. Kommittén ansvarar inte för att all text i kommunikationen ska skrivas. Här förväntas input från Verksamhetschef, Styrelse, andra Kommittéer, tränare, lagledare och andra.

Tidsplan och resurser

 1. Tidsplanen är främst anpassad till den Verksamhetsplan som årsmötet fastställer, men har även den långsiktiga mål och visionen i åtanke. Här är Kommunikationsplanen som verktyg
 2. Resurser bör vara personer som kan bidra med idéer och i arbetet med sociala medier, hemsida m.m. 
 3. ”Hemsidesansvarig” (Cecilia Wang) ansvarar för att göra de uppdateringar som man beslutar om
 4. Givetvis kan även andra personer delta i arbetet efter överenskommelse. Man behöver inte vara medlem i en kommitté för att bidra i arbetet
 5. Resurser i kommittén är:
  1. Cecilia Wang – sammankallande (Hemsidesadmin…)
  2. Kim Knudsen (Verksamhetschef och Marknadschef)
  3. Mats Gustafsson

Arbetsformer

 1. Kommunikationsplanen med input från främst Verksamhetsplanen men även Marknadsplanen styr de aktiviteter som planeras och genomdrivs
 2. Arbetet planeras och genomdrivs av kommittén genom regelbundna arbetsmöten där de själva tar ansvar för vilka aktiviteter som krävs enligt Kommunikationsplanen
 3. Arbetet ska dokumenteras så att det framgår vad som är gjort och vad som är planerat att göras. Detta görs i Kommunikationsplanen där även en flik för anteckningar och actions kan finnas.
 4. Arbetet rapporteras och kommuniceras av utsedd person till såväl Verksamhetsansvarig som Styrelsen.

Resurser i kommittéen

Cecilia Wang

Kim Knudsen

Mats Gustafsson

Läs mer om våra arbetskommittéer

Kommunikations- och mediakommittén

Sport
kommittén

Fastighets
kommittén

Marknads
kommittén