Fastighetskommittén

Fastighetskommittén

För att möta föreningens verksamhetsplan för varje år samt den långsiktiga visionen så krävs arbete med planering, utredningar och genomförande av projekt och förvaltning av hallen.

Om Fastighetskommittén

Fastighetskommittén bör ha nära samarbete med styrelse och Verksamhetsansvarig.

Kommittén ansvarar för:

 1. Ta fram och underhålla en Underhållsplan (se separat dokument)
 2. Det som ingår i Underhållsplanen bör vara av större behov typ nytt golv, ny belysning, ombyggnad av utrymmen. Vad som inte ingår i denna plan är daglig drift såsom byte av glödlampor, eluttag, stopp i toalett m.m.
 3. Kontinuerlig uppdatering av Underhållsplanen som innehåller såväl en log vad som gjorts/görs samt vad som bör göras framöver. Detta görs i samråd med styrelse och Verksamhetsansvarig.
 4. Aktivt arbeta med planering, utredningar och genomförande av projekt och förvaltning av hallen.
 5. Ta fram förslag till åtgärder med budget och resurser för beslut av styrelse och Verksamhetsansvarig.

Tidsplan och resurser

 1. Med Underhållsplanen som underlag ha en dialog med styrelsen och Verksamhetsansvarig för de projekt som görs och när dessa ska utföras. Prioritering av projekten är av största vikt.
 2. Fyrisfjädern behöver en förvaltningsfunktion som gör filterbyten, luftar värmesystemet, ser över ventiler mm. Ansvarig för hallen bör finnas bland verksamhetens personal.
  1. Verksamhetsansvarig är ansvarig att ta in denna resurs.
  2. Arbetet ska även loggas vad som görs som input till Underhållsplanen.
 3. Resurser i kommittén bör vara personer som kan bidra med idéer och i arbetet med underhållet och utveckling av fastigheten. 
 4. Givetvis kan även andra personer delta i arbetet efter överenskommelse. Man behöver inte vara medlem i en kommitté för att bidra i arbetet
 5. Resurser i kommittén är:
  1. Förvaltningsansvarig hos verksamheten – (sköter löpande underhåll av fastigheten) – sammankallande i kommittén
  2. Eva Carlsson – (Projektledare. Certifierad KA enligt plan och bygglagen) – styrelsemedlem och rapporterar till styrelsen
  3. Erik Jonzon – (Överföring av kunskap om hallen) – styrelseordförande och högst ansvarig för hallen
  4. Potentiella resurser som kan tillfrågas: Arkitekt (Staffan Karlsson Metod Arkitekter), sakkunnig energi, VVS-kunnig (Gevanji Kolla med Kim)
  5. Bidragskunnig och finansiering: TBD

Arbetsformer

 1. Underhållsplanen med de närmsta prioriterade projekten styr arbetet som genomförs av kommittén. Behöver även vara redo för ev. akuta arbeten som kan dyka upp.
 2. Synpunkter från verksamheten till nya projekt ska rapporteras in till Sammankallande i Kommitteen, styrelserepresentanten tar ärendet vidare till Styrelse och/eller Verksamhetsansvarig. 
 3. Arbetet planeras och genomdrivs av kommittén genom regelbundna arbetsmöten där de själva tar ansvar för vilka moment som krävs enligt Underhållsplanen. Ex. är utredningar, ta fram förslag till åtgärder för beslut i styrelsen eller Verksamhetsansvarig. Tidsintervallet beror av de projekt som ligger på agendan.
 4. Arbetet ska dokumenteras så att det framgår vad som är gjort och vad som är planerat att göras. Detta görs i Underhållsplanen där även en flik för anteckningar och actions finns. Som input till detta är även den logg av dagligt arbete som görs i fastigheten.
 5. Arbetet rapporteras och kommuniceras av styrelserepresentanten till såväl Verksamhetsansvarig som Styrelsen. Tillhanda styrelsen 7 dagar före styrelsemötet före beslut.

Resurser i kommittéen

Eva Carlsson

Erik Jonzon

Läs mer om våra arbetskommittéer

Kommunikations- och mediakommittén

Sport
kommittén

Fastighets
kommittén

Marknads
kommittén